ENGIE Hakkında

Enerji Çözümleri

ENGIE, sanayi tesisleri ve ticari binalarda sıfır karbon enerji dönüşümüne, akıllı, enerji verimli ve düşük karbon ekipmanlar ile entegre “as a service” (hizmet olarak) çözümler sunarak destek veriyor. Farklı  segmentlerdeki müşterilerin, finansal, operasyonel ve çevresel hedeflerine ulaşabilmeleri için bütünsel bir yaklaşımla uçtan uca enerji yönetimi çözümleri sunuyor.

Düşük karbon ekonomisine yönelik enerji verimliliği hizmetleri ile müşterilerin sürdürülebilir enerjiye erişimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. ENGIE bu hizmetler ile enerji tüketimleri, sera gazı emisyonları, enerji verimliliği ve kullanım ömrü açısından binaların, tesislerin ve süreçlerin performansını artırarak, kaynak kullanımını optimize ediyor; yeşil ve yerel enerjinin üretimi, dağıtımı, depolanması ve tedariği de dahil olmak üzere tesislere özel enerji çözümleri sağlıyor. 1-Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Projelendirme Hizmetleri

2-Anahtar Teslim Proje Çözüm Hizmetleri

3-Zero Carbon Danışmanlık Hizmetleri

4-Finansal Çözüm Hizmetleri


1 - ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK VE PROJELENDİRME HİZMETLERİ

Tesis tüketimlerini ölçmek, izlemek, raporlamak ve çözüm yolları üretmek için enerji verimliliği danışmanlık ve projelendirme hizmetleri sunuyor. Detaylı ve odaklı enerji etütleri, ISO50001 enerji yönetim sistemi danışmanlığı ve eğitimleri, enerji performans sözleşmeleri ve retrofit projeleri gibi geniş bir yelpazede nitelikli enerji verimlililiği çözümleri sunuyor. Sunduğu bu çözümler ile tesisin enerji tasarruf potansiyellerini gerçekleştirirken, kâr ve performans risklerini de ortadan kaldırıyor.

Endüstriyel tesisler ve ticari binalarda, detaylı/odaklı katma değer sağlayan enerji etütleri ve servisleri

*Yardımcı tesislerde: Kazanlar, kompresörler, su arıtma & atık su arıtma, soğutma sistemleri, HVAC sistemleri

*Üretim yapan makine ve cihazlar, fanlar, pompalar

*Diğer alanlarda: Mevcut elektrik sistemini muayenesi, elektrik motorları, aydınlatma, kojenerasyon/trijenerasyon tesisleri

*Proje odaklı etüt

ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Eğitimleri,

Uzaktan Enerji Yöneticisi Hizmetleri

Uzaktan Enerji İzleme Sistemleri

*IoT platform devreye alma

*Haberleşme cihazları temini

*Takip, izleme, değerlendirme ve raporlama

Enerji performans sözleşmeleri

Enerji Verimliliği Projeleri için A’dan Z’ye proje yönetimi ve anahtar teslim ürün tedariği

*LED Aydınlatma retrofit projeleri

*Verimli Motor Değişimi Retrofit Projeleri

*Verimli Pompa/Fan Grupları Değişimi Retrofit Projeleri

*Verimli Chiller Değişimi Retrofit Projeleri

*Verimli HVAC Değişimi Retrofit Projeleri

*Boiler (Kazan) Retrofit Projeleri


2- ANAHTAR TESLİM PROJE ÇÖZÜM HİZMETLERİ

ENGIE sanayi tesisleri ve ticari binaların enerji tüketimlerini düşürme ve/veya yerinde enerji üretim yapma doğrultusunda, anahtar teslim proje danışmanlığı ve devreye alma hizmetleri sunuyor. Saha ziyareti gerçekleştirerek müşteri tesisi yerinde görülüp güneş enerjisi santrali, atık ısı geri kazanımı ve kojenerasyon tesisi gibi projelerinin tesise uygunluğu araştırılıyor. Fizibilite çalışmaları sonrasında, performans ve enerji tasarruf garantisi veren projeler için müşteriye uygun finansal çözümler sunuyor. Sera gazı emisyonları ve karbon ayakizini düşüren bu proje çözümleri ile tesisin yeni teknolojilere dönüşümü de gerçekleştirilirken; müşteri gelecekte gerçekleşebilecek enerji pazar fiyatlarındaki muhtemel artıştan da kendisini güvenceye almış oluyor.

Yenilenebilir enerji projeleri kurulum ve anahtar teslim projelendirme:

*Çatı tipi güneş enerjisi santrali

*Arazi tipi güneş enerjisi santrali

Atık ısı geri kazanım (WHR) sistemleri

Kojenerasyon / trijenerasyon tesisleri3- ZERO CARBON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sanayi tesisi ve ticari binalarda, sera gazı emisyonları ve karbon ayakizi azaltılması hedefleri doğrultusunda yol haritası hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Emisyon kaynaklarının belirlenmesi, düşük karbonlu ürün seçimi ve karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik farkındalık artırıcı eğitim gibi geniş bir yelpazede zero carbon danışmanlık hizmetler sunuyor.

Zero Carbon Yol Haritası ve Danışmanlık Hizmetleri

*Tesis enerji tüketim verilerinin toplanması ve sera gazı kaynaklarının belirlenmesi

*Tesiste bulunan binaların, cihaz & ekipmanların, yardımcı tesislerin, operasyonun karbon ayak izinin tespiti

*Enerji verimliliği ve operasyonel verimlilik doğrultusunda aksiyon planı oluşturulması

*Düşük karbonlu ürünlerin belirlenmesi

*Yenilenebilir enerjilerin fabrikaya uygunluğunun kontrol edilmesi

*Fizibilitesi yapılmış enerji verimliliği projelerinin uygunluğunun kontrolü

*Fizibilitesi yapılmış birebir ürün/sistem değişim projelerinin uygunluğunun kontrolü

*ISO 14064 doğrultusunda şirket hedefleri belirlenmesi

*Yeşil enerji tedariği fırsatlarının tanımlanması (Yeşil Sertifikanlandırma)

*Tesis Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin ISO50001 ve ISO14064 ile uyumlu olarak yürütülmesinin sağlanması

*Tesis atık yönetim faaliyetleri ile ilgili çözüm ve yöntemlerin belirlenip, tesis ile ilgili uyumunun paylaşılması.

Karbon Salınımlarınızın Azaltılması Odaklı Farkındalık Artırıcı Eğitim

*İklim değişikliği ve sera gazı etkisi

*Kullanılan standartlar ve protokoller

*Avrupa Birliği’ndeki emisyon ticareti

*Karbon hesaplama yöntemlerine genel bakış

*Sera gazı envanteri oluşturma teknikleri

*Emisyon analizi oluşturma

*Kuruluşların ISO14064’e uyum sağlamak için ihtiyacı olanlar

*Uygulama örnek çalışmaları4- FİNANSAL ÇÖZÜM HİZMETLERİ

Anahtar teslim proje çözümleri için sunulan finansal çözümler ile yüksek ön ödeme tutarları gibi giriş bariyerlerinin aşılmasını sağlayarak, sürdürülebilir enerjiye erişimi kolaylaştırır.

“Pay as you save” müşterinin kazandıkça ödediği model

Enerji performans garantisi verilmiş anahtar teslim projeler, müşterinin borcunu aylık olarak tasarruflarına dayanarak ödediği şekilde finanse edilir. Bir başka deyişle, ortalama aylık tasarruflar, aylık ödeme haline gelir. Anlaşma süresi bittiğinde, sistem ve ekipmanlar müşterinin olur.

PPA (Power Purchase Agreement) Modeli – Güç Satın Alım Anlaşması

Enerji performans garantisi verilmiş anahtar teslim projeler, müşterinin borcunu yerinde üretilen elektriğin anlaşma süresince belirlenmiş fiyattan satın alarak ödediği şekilde finanse edilir. PPA modeli ile müşteri, gelecekteki elektrik pazar fiyatlarındaki muhtemel artıştan etkilenmemiş olur. Anlaşma süresi bittiğinde, sistem ve ekipmanlar müşterinin olur.

Leasing – Kira Bedeli Modeli

Enerji performans garantisi verilmiş anahtar teslim projeler, müşterinin borcunu anlaşma süresince kira öder gibi ödediği şekilde finanse edilir. Anlaşma süresi bittiğinde, sistem ve ekipmanlar müşterinin olur.Sektörel Referanslarımız: Çimento ve Çimento Ürünleri, Seramik ve Refrakter, Cam ve Cam Ürünleri, Demir Çelik, FMCG (Hızlı Tüketim Malları), Otomotiv, Elektrikli Makine ve Kablo, Pompa ve Kompresörler, Tarım Alet ve Makinaları, Kimya, Kozmetik ve Temizlik Maddeleri, Madencilik, Orman Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri, Tekstil, İlaç ve Eczacılık,  Ambalaj, Boya, Mobilya Ürünleri, İçecek, Gıda İşleme.


İletişim:  Enerji, Enerji Verimliliği, Danışmanlık Hizmetlerimiz, Finansal Çözümlerimiz ve Projeleriniz ile ilgili tüm sorularınız için customersolutions@engie.com adresine mail atabilirsiniz.